top of page

Group

Public·54 members
Mukhtar Galkin
Mukhtar Galkin

Kafshet Jo Rruazore: Çfarë janë dhe si i ndryshojnë nga rruazoret?Kafshet Jo Rruazore: Ãfarà janà dhe si i ndryshojnà nga rruazoret?
Kafshet jo rruazore janà ato kafshà qà nuk kanà shtyllà kurrizore ose kocka nà trupin e tyre. Ato pÃrbÃjnà shumicÃn e llojeve tà kafshÃve nà botà dhe gjenden nà tà gjitha mjediset e mundshme. Kafshet jo rruazore pÃrfshijnà sfungjerÃt, krimbat, butaket (molusket), gafurret, merimangat, insektet, lekurgjemboret (yjet dhe iriqet e detit) dhe shumà tà tjerÃ.


Kafshet jo rruazore i ndryshojnà nga rruazoret nà disa aspekte tà rÃndÃsishme. Sà pari, kafshet jo rruazore nuk kanà njà sistemin nervor qendror ose tru tà zhvilluar. Ato kanà njà organizim mà tà thjeshtà tà trupit dhe nuk kanà organe tà brendshme komplekse. Sà dyti, kafshet jo rruazore nuk kanà njà sistemin e qarkullimit tà gjakut ose mushkÃri pÃr tà marrà oksigjen. Ato marrin ushqim dhe oksigjen pÃrmes lÃkurÃs sà tyre ose pjesÃve tà tjera tà trupit. Sà treti, kafshet jo rruazore nuk kanà njà sistemin imunitar ose hormonash pÃr tà mbrojtur dhe rregulluar funksionet e tyre. Ato janà mà tà prekshme ndaj infeksioneve dhe ndryshimeve mjedisore.


Kafshet jo rruazore janà shumÃllojshmÃrishmja e jetes nà tok. Ato kanà njà rol tà rÃndesishem nà ekosistemet dhe nà jetÃn e njeriut. Ato janà burim ushqimi pÃr shumà kafshà dhe njeri, janà pjesa e zinxhirin ushqimor, janà prodhues tà substanca me vlera mjekesore dhe industriale, janà tregues tà cilisise se mjedisit dhe janà objekt studimi pÃr shkencat natyrore.


Kafshet Jo Rruazore


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fblltly.com%2F2tG5dq&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0Q6Qr6ly0ouYPLjQniYn_-Nà kÃtà artikull, do tà njihemi me disa nga kafshet jo rruazore mà tà njohura dhe mà tà interesuara. Do tà shohim se si janà formuar, si jetojnà dhe si ndikojnà nà botÃn pÃrreth tyre.


SfungjerÃt
SfungjerÃt janà kafshà jo rruazore qà gjenden nà ujÃrat e detit ose tà Ãmbla. Ato janà kafshÃt mà primitive dhe mà tà thjeshta nà botÃ. Ato nuk kanà asnjà organ ose pjesà tà trupit tà dallueshme. Ato janà formuar nga qeliza tà ndryshme qà bashkohen nà njà strukturà poroze. Ato ushqehen duke filtruar ujin dhe nxjerrin mbetjet pÃrmes vrimave tà tyre. Ato mund tà jenà tà vetmuara ose tà bashkuara nà koloni.


SfungjerÃt kanà njà rÃndesi ekologjike dhe ekonomike tà madhe. Ato janà njà habitat pÃr shumà kafshà tà vogla dhe mikroskopike qà jetojnà brenda ose pran tyre. Ato gjithashtu ndihmojnà nà pastrimin e ujit nga substanca toksike ose ndotese. Ato janà pjesa e industris kozmetike, farmaceutike dhe artizanale. Ato kanà substanca qe luftojne bakteret, viruset dhe kancerin.


Krimbat
Krimbat janà kafsh jo rruazore qe gjenden ne toke ose ne uje. Ato kane nje trup te gjate dhe te holl qe eshte i ndare ne segmente. Ato nuk kane sy, vesh, hunde ose goje te dukshme. Ato ushqehen duke ngrene materie organike ose duke thithur lende ushqyese nga mjedisi. Ato mund te jene bimore, shtazore ose parazite.


Krimbat kane nje rol te rendesishem ne ekosistemet dhe ne jeten e njeriut. Ato jane pjesa e zinxhirin ushqimor per shume kafshe dhe njeri. Ato gjithashtu ndihmojne ne permiresimin e tokes duke e bere ate me te pjellore dhe me te pasur me minerale. Ato jane perdorur per mjekesi tradicionale, peshkim dhe kompostim. 29c81ba772


https://www.profeconcha.com/group/science-earth-la-ciencia-es-un-comienzo/discussion/f154d992-70a6-482a-8422-15c25398a5e9

https://www.likearmour.com/group/likearmour-group/discussion/c3cd8c87-a8fc-4682-87c7-3df8ac0030a4

https://www.roerig24.com/forum/willkommen-im-forum/how-to-download-and-install-software-for-radios-kenwood-tk-480

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page